Garantinės sąlygos

1. Garantija pradeda galioti nuo prietaiso pardavimo - perdavimo datos.
2. Prietaiso garantinio laikotarpio metu būtina išsaugoti pirkimo dokumentą.
3. Priduodant prekę į garantinį aptarnavimą pakanka pateikti prekės pirkimo dokumentą (kasos aparato kvitą ar sąskaitą).
4. Garantinis aptarnavimas vykdomas UAB "Sekvita" dirbtuvėse. Pašilės g. 100, Kaunas, LT51314, Tel/Fax 370 37 350196
5. Prietaisas keičiamas arba grąžinami pinigai, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantiniu laikotarpiu, pašalinti negalima.
6. Kai garantiniu laikotarpiu keičiamas produktas ar jo komponentas, tai naujam produktui arba pakeistam komponentui taikomas tęstinis garantijos terminas.
7. Garantija neapima kompensacijos už nuostolius, patirtus naudojantis produktu. Pardavėjas neatsako už prarastą informaciją. Patariama nuolat daryti tokios informacijos kopijas.
8. Produktas į garantinio remonto dirbtuves turi būti pristatytas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu produktas pristatomas be pakuotės arba pakuotėje, kuri neužtikrina saugaus transportavimo, pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus transportavimo metu.
9. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita.

10. Garantija netaikoma:

  • Sunaudojamoms dalims, tokioms kaip baterijos, kurios su laiku gali susilpnėti; 
  • Suvartojamoms (eksploatacinėms) medžiagoms (komponentams, kuriuos naudojantis produktu reikia periodiškai pakeisti);
  • Programinei įrangai, teikiamai kartu su prietaisu, kuriai numatyti licenciniai sutikimai, skirti galutiniam vartotojui;
  • Veikimo sutrikimams ar žalai patirtai dėl gaisro, žaibo, potvynio, žemės drebėjimo ar kitų stichinių nelaimių, įtampos sutrikimo, nenumatytų nelaimingų atsitikimų, ar bet kokių kitų išorinių faktorių, kurių pardavėjas negalėjo kontroliuoti.

11.Garantiniai įsipareigojimai netaikomi:

  • Jei produktas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas ar naudotas kitais tikslais, nei tie, kuriems produktas skirtas.
  • Atsiradus gedimams ar trūkumams dėl:

Naudotojo tyčios ar neatsargumo; drėgmės, ekstremalių terminės aplinkos sąlygų poveikio ar dėl greito tokių sąlygų pasikeitimo, taip pat korozijos, oksidacijos, maisto ar skysčio išsiliejimo, smėlio, cheminių produktų įtakos, netinkamų ar nesandarių baterijų naudojimo, arba dėl pašalinių daiktų patekusių į prietaiso vidų.


Įprastinio nusidėvėjimo, kosmetinio pažeidimo, tinkamos ir reikalingos priežiūros neužtikrinimo (vidinių ertmių ir vartotojui prieinamų filtrų neišvalymą) ar netinkamų eksploatavimo sąlygų (įskaitant netinkamo slaptažodžio nustatymą ar atstatymą).


Netinkamų įtampos šaltinių naudojimo, elektros energijos svyravimų, elektros tinklų sutrikimų, trumpojo jungimo.
Jei gedimus šalino pardavėjo neįgaliotas serviso darbuotojas/asmuo


12. Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas klientas neatsiima prekės, po 6 mėn. nuo remonto užbaigimo pardavėjas turi teisę prekės ilgiau nebesaugoti

Atnaujintai arba restauruotai įrangai taikomi garantiniai terminai: 

produkto pavadinimas

garantinis laikotarpis 

Monitoriai12 mėn.
Spausdintuvai, braižytuvai, kopijuokliai, multifunkciniai įrenginiai suteikiamas 12mėn. arba 10,000 kopijų garantinio aptarnavimo laikotarpis.12 mėn. arba 10.000 kopiju
Visai kompiuterinei įrangai suteikiamas 12mėn. garantinio aptarnavimo laikotarpis, išskyrus sekančius komponentus:dalinis         12 mėn.
Pastovios atminties įrenginys HDD3 mėn.
Optinis CDROM/RW, DVDROM/RW įrenginys3 mėn.

Nešiojamų atnaujintų kompiuterių baterijos testuojamos ir yra veikiančios. Nešiojamo kompiuterio darbo laikas be išorinio maitinimo šaltinio nedetalizuojamas ir garantija nešiojamo kompiuterio akumuliatoriams netaikoma.